Możliwości

 

Jakość Extreme Commerce potwierdzona naukowo!

Jako pasjonaci e-commerce prowadzimy własne badania technologii handlu elektronicznego. Właśnie zakończyliśmy realizację projektu, w ramach którego poszukiwaliśmy rozwiązań, pozwalających zwiększyć wydajność naszego systemu.

Dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4-4.1 projekt zakończył się sukcesem, a włączenie wyników prowadzonych badań do naszej oferty, pozwoliło nam zwiększyć jej konkurencyjność.

Badania koncentrowały się na trzech zagadnieniach: analizy i efektywnego wykorzystania danych dostępnych na platformie, wydajności technicznej i biznesowej e-sklepów oraz znaczenia sieci społecznościowych dla e-commerce.

Dziś, z perspektywy czasu, możemy śmiało powiedzieć, że projekt był niezwykle cennym doświadczeniem. Dzięki niemu nie tylko poszerzyliśmy naszą wiedzę i wzbogaciliśmy ofertę, ale także nawiązaliśmy owocną współpracę z profesjonalnymi jednostkami badawczymi.

Extreme Analytics

W zakresie badań nad efektywnym wykorzystaniem zaawansowanej analizy danych, które podczas odwiedzin w sklepach generują klienci - czyli tzw. data mining, współpracowaliśmy z Politechniką Poznańską. Wspólnie udało nam się opracować i wdrożyć algorytmy służące m.in. automatycznej identyfikacji produktów substytutowych oraz trafnych rekomendacji dodatkowych/alternatywnych towarów. Zastosowanie ich w aplikacjach sklepowych pozwala na udostępnienie sprzedawcom bardziej szczegółowych danych, umożliwiających im podejmowanie trafnych decyzji biznesowych oraz zwiększenie poziomu konwersji w sklepach. To z kolei bezpośrednio przekłada się na ilość zamówień, a więc sprzedaż i zyski naszych Klientów.

Extreme Performance

Tajniki użyteczności naszego systemu e-commerce zgłębialiśmy wspólnie z prowadzącą unikalne na polskim rynku usługi projektowo-badawcze w tym zakresie - firmą Cogision. Wyniki audytu stworzonego przez nas sklepu udało się w znacznym stopniu uogólnić, co pozwoliło nam zwiększyć użyteczność całego systemu. Realizowane z użyciem m.in. nowoczesnych technik eyetrackingowych badania sprawiły, że dziś, projektując kolejne sklepy, jesteśmy bogatsi m.in. o wiedzę umożliwiającą efektywne przewidywanie zachowań ich potencjalnych klientów.

Poza aspektem użyteczności, w systemach e-commerce niezwykle ważną rolę odgrywa kwestia bezpieczeństwa. Platformy handlowe są bowiem wyjątkowo wrażliwymi systemami transakcyjnymi, przechowującymi dane osobowe i finansowe. Zachowywanie wszelkich standardów, służących utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest w ich wypadku niezbędne. Jak się okazało – poziom bezpieczeństwa oferowany przez naszą autorską platformę Extreme Commerce został oceniony przez niezależnych ekspertów - firmę Pentesters jako wysoki.

Extreme Community

Ostatnim z badań, które przeprowadziliśmy było badanie sieci społecznościowych W ramach badań, zrealizowanych przez firmę Vento Consulting sprawdzaliśmy m.in. skuteczność działań promocyjnych na portalach społecznościowych i możliwości ich wykorzystania w handlu elektronicznym. Wyniki badań zawierają też wnioski dotyczące trendów w dziedzinie zakupów przez Internet oraz tego, jak oceniają polskie sklepy internetowe ich użytkownicy.

W wyniku projektu utworzyliśmy w naszej firmie dział badawczo-rozwojowy, który będzie prowadził dalsze badania nad różnymi aspektami e-commerce. Mimo, że nie brakuje nam własnych pomysłów, to jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi firmami i organizacjami.

POIG - UE - EFRR

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE