Możliwości

 

Wdrożenie platformy Extreme Commerce opiera się zawsze na pewnej określonej wersji systemu. Aktualnie, najnowszą wersją stabilną jest:

Extreme Commerce 2.6

Poniżej przedstawiamy pełną funkcjonalność systemu w wersji podstawowej (wszelkie inne funkcjonalności dostępne są w ramach modułów dodatkowych: podstawowych i indywidualnych).

Baza kategorii

 • brak limitu liczby kategorii
 • brak limitu głębokości drzewa kategorii
 • brak ograniczeń w zakresie złożoności drzewa kategorii (możliwe np. trzy równoległe, dowolnie rozbudowane drzewa kategorii)
 • możliwość przypisania towaru do wielu kategorii
 • możliwość samodzielnego przesuwania kategorii w ramach drzewa kategorii (celem ustawienia kategorii w określonej kolejności)i
 • możliwość dowolnego parametryzowanie kategorii (nazwa, opis, dodatkowe pola, zdjęcia, opisy META itd.)
 • możliwość ukrycia/pokazania kategorii w sklepie
 • możliwość aktywowania/dezaktywowania kategorii (uniemożliwienie np. tymczasowego wejścia do danej kategorii)

Ułatwienia w zarządzaniu kategoriami w ramach panelu administracyjnego:

 • szybki podgląd szczegółów kategorii
 • podgląd towarów przypisanych do danej kategorii
 • komentarze (wewnętrzne - administracyjne) do każdej kategorii
 • historia wszystkich zmian w danej kategorii

Baza towarów

 • brak limitu liczby towarów
 • mechanizm artykuły/towary umożliwiający tworzenie artykułów posiadających zbiór określonych cech zdefiniowanej grupy podtowarów (np. grzejnik ścienny w kolorze białym jako artykuł i różne jego wersje - w zależności od wymiarów i mocy - jako podtowary)
 • możliwość dowolnego parametryzowania towarów (opisy, zdjęcia, szczegóły techniczne, parametry itd.)
 • stara cena/nowa cena
 • promocja/nowość/wyprzedaż/polecamy z dowolnym wyświetlaniem na stronie głównej, stronach kategorii i podstronach towarów

Ułatwienia w zarządzaniu towarami w ramach panelu administracyjnego:

 • szybki podgląd szczegółów towaru
 • szybka edycja wybranych parametrów (domyślnie: nazwa, cena, dostępność, widoczność; konfigurowalnie: dowolne inne parametry dostępne dla danego towaru)
 • możliwość ukrycia/pokazania towaru w sklepie
 • możliwość aktywowania/dezaktywowania towaru (uniemożliwienie np. tymczasowego wejścia w szczegóły danego towaru)
 • możliwość wyłączenia/włączenia możliwości zakupu danego towaru
 • komentarze (wewnętrzne - administracyjne) do każdego towaru
 • historia wszystkich zmian w ramach danego towaru

Ceny produktów

 • możliwość zdefiniowania stawki podatkowej (spośród zdefiniowanych obowiązujących w Polsce)
 • możliwość zdefiniowania ceny netto/brutto (i jej wyświetlania w sklepie)
 • możliwość zdefiniowania waluty (w przypadku aktywacji modułu wielu walut)

Produkty powiązane

 • możliwość ręcznego zdefiniowania produktów, które będą wyświetlane na stronie danego towaru jako "polecane do kompletu"
 • możliwość wykorzystania podstawowej wersji modułu rekomendacji w oparciu o losowy dobór towarów (w modułach podstawowych dostępne są bardziej zaawansowane moduły rekomendacji) (nowość w wersji 2.4)

Grupy towarowe

 • możliwość zdefiniowania dowolnej liczby grupy towarowych (towar może być równocześnie przypisany do jednej grupy)
 • możliwość definiowania rabatów procentowych dla poszczególnych grup towarowych

Wyszukiwanie towarów

 • wyszukiwanie towarów i informacji w obrębie sklepu z wykorzystaniem mechanizmu Apache SolR (nowość w wersji 2.6)
 • zaawansowane wyszukiwanie towarów wg następujących kryteriów:
  • symbol
  • nazwa
  • kategoria
  • producent
  • cena od/do

Parametry

 • rozbudowana baza parametrów standardowych
 • dowolna ilość parametrów dla poszczególnych obiektów sklepowych (parametryzowane mogą być zarówno towary jak i grupy towarowe, kategorie, klienci, grupy klienckie, producenci, formy płatności, formy dostawy, strony statyczne oraz zamówienia)
 • możliwość zdefiniowania parametrów w zakresie jednego z dozwolonych typów danych:
  • ciąg znaków (krótki, długi)
  • liczba (stało lub zmiennoprzecinkowa)
  • Tak/Nie
  • HTML
  • obrazek/zdjęcie
  • plik
  • adres e-mail
  • kwota
  • data
  • typ wyliczeniowy (tekstowy/liczbowy)
  • liczne inne (wewnątrzsklepowe) typy danych jak: kod pocztowy, państwo (z możliwością ograniczenia liczby państw do wybranej listy), rabat, repozytorium itp.)
 • wygodny mechanizm przypisywania parametrów różnym obiektom (tzw. lokacje)
 • wielojęzyczność
 • wielowartościowość
 • możliwość zdefiniowania jednostki dla każdego typu parametru

Baza producentów

 • możliwość zdefiniowania dowolnej liczby producentów
 • możliwość przypisanie wybranego producenta do konkretnego produktu
 • możliwość utworzenia stron producentów zawierających automatycznie generowane dane na podstawie uzupełnionych informacji o danym producencie (m.in. listę dostępnych towarów danego producenta)
 • możliwość filtrowania towarów w sklepie na podstawie wybranego producenta

Baza klientów

 • brak ograniczeń w zakresie liczby zarejestrowanych klientów
 • możliwość rejestracji klientów w sklepie
 • możliwość prostego zarejestrowania klienta w sklepie po złożeniu zamówienia (na podstawie podanych wcześniej danych)
 • automatyczne przypisanie zamówienia (z możliwością konfiguracji) do klienta w przypadku jego rejestracji po wcześniejszym złożeniu zamówienia jako klient niezalogowany
 • możliwość zdefiniowania konieczności podawania adresu e-mail jako login
 • rejestracja klientów z potwierdzeniem prawidłowości adresu e-mail
 • funkcja odzyskiwania hasła (bez możliwości jego przypomnienia - hasła są nieodwracalnie szyfrowane w bazie danych)
 • możliwość wprowadzenia ograniczeń na zakupy tylko przez zarejestrowanych i/lub potwierdzonych klientów
 • możliwość autologowania klientów (na podstawie cookie)
 • możliwość zdefiniowania parametrów wymaganych przy rejestracji i/lub składaniu zamówienia
 • możliwość zdefiniowania reguł poprawności składniowej wprowadzanych przez klientów danych (rozbudowana grupa gotowych, najczęściej stosowanych tzw. "walidatorów")
 • możliwość bezpiecznego podglądu zamówienia przez klienta (również dla niezarejestrowanych klientów)
 • automatyczne powiadamianie mailem klienta o rejestracji, złożeniu zamówienia, zmianie statusu zamówienia
 • możliwość przesłania przez obsługę sklepu komentarzy do klienta w odniesieniu do jego konta i/lub poszczególnych zamówień
 • historia aktywności klienta w sklepie:
  • logowanie klienta w sklepie
  • modyfikacja danych przez klienta w profilu użytkownika
  • złożone zamówienia

Ułatwienia w zarządzaniu klientami w ramach panelu administracyjnego:

 • szybki podgląd szczegółowych danych klienta
 • stronicowanie klientów po pierwszej literze loginu (możliwość konfiguracji progu liczby klientów przy której funkcja jest aktywowana)
 • filtrowanie klientów po fragmencie loginu i/lub grupie klienckiej
 • podgląd wszystkich zamówień klienta
 • podgląd ostatnio zarejestrowanych klientów na stronie głównej panelu administracyjnego

Profil użytkownika

 • możliwość podglądu własnych danych
 • możliwość edycji własnych danych (z zachowaniem wymaganej weryfikacji składniowej i ilościowej)
 • możliwość podglądu aktualnych zamówień wraz z ich aktualnym stanem realizacji
 • możliwość podglądu archiwum zamówień

Grupy klienckie

 • możliwość zdefiniowania dowolnej liczby grupy klienckich (klient może być równocześnie przypisany do jednej grupy)
 • możliwość definiowania rabatów procentowych dla poszczególnych grup klienckich
 • Rabaty

  • możliwość definiowania rabatów procentowych dla poszczególnych:
   • klientów
   • towarów
   • grup klienckich
   • grup towarowych

  Formy płatności

  • możliwość zdefiniowania dowolnej liczby form płatności
  • możliwość zdefiniowania cen dla poszczególnych form płatności
  • możliwość zdefiniowania progów darmowej realizacji dla poszczególnych form płatności
  • możliwość wyboru jednej z dostępnych form płatności elektronicznych (w wersjach indywidualnych istnieje możliwość integracji z dowolną liczbą systemów płatności elektronicznych):
   • PayU (dawniej Płatności.pl)
   • Przelewy24
   • DotPay
   • MoneyBookers
   • PayPal
  • oddzielne statusy płatności dla zamówienia

  Formy dostawy

  • możliwość zdefiniowania dowolnej liczby form dostawy
  • możliwość zdefiniowania cen dla poszczególnych form dostawy
  • możliwość zdefiniowania progów darmowej realizacji dla poszczególnych form dostawy
  • oddzielne statusy dostawy dla zamówienia

  Baza zamówień

  • możliwość składania zamówień jako niezarejestrowany/niezalogowany klient
  • zapamiętywanie adresu internetowego, z którego zostało złożone zamówienie
  • możliwość wprowadzenia oddzielnych danych dostawy i oddzielnych danych klienta (danych do faktury/rachunku)
  • możliwość automatycznego kopiowania danych z danych klienta do danych dostawy (z możliwością ich późniejszego zmodyfikowania przez klienta w procesie składania zamówienia)
  • możliwość informowania klienta o koszcie dostawy i płatności już w koszyku (przeliczanie wartości koszyka bez przeładowywania strony)
  • możliwość wprowadzenia dodatkowych parametrów do zamówienia (bilecik z życzeniami, dodatkowe uwagi od klienta, wskazówki dla kuriera itp.)
  • możliwość wprowadzenia konieczności potwierdzania złożonego zamówienia poprzez kliknięcie linka potwierdzającego w mailu z informacjami o złożonym zamówieniu
  • możliwość automatycznego przypisania złożonego zamówienia do klienta, gdy ten dokonał zakupy jako niezalogowany, a następnie (w tej samej sesji) zalogował się do sklepu
  • możliwość zdefiniowania domyślnej formy płatności i formy dostawy
  • pełna historia zmian w złożonym zamówieniu
  • możliwość dodawania komentarzy wewnętrznych i komentarzy dla klienta do każdego zamówienia
  • podstawowe statystyki dotyczące zamówień:
   • ogólna liczba złożonych zamówień (z podziałem na: ten miesiąc/poprzedni miesiąc/ten rok/poprzedni rok/wszystkie)
   • ogólna wartość złożonych zamówień (z podziałem na: ten miesiąc/poprzedni miesiąc/ten rok/poprzedni rok/wszystkie)
   • wykresy wartości zamówień w poszczególnych dniach (wg zdefiniowanych okresów czasu)
   • wykresy ilości wizyt i ilości zamówień w poszczególnych dniach (wg zdefiniowanych okresów czasu)

  Edycja zamówienia po jego złożeniu: (nowość w wersji 2.4)

  • możliwość przypisania zamówienia innemu klientowi,
  • możliwość zmiany formy płatności,
  • możliwość zmiany formy dostawy,
  • możliwość zmiany danych klienta w zamówieniu,
  • możliwość zmiany danych dostawy,
  • możliwość zmiany dodatkowych informacji o zamówieniu,
  • edycja koszyka/ów:
   • możliwość dodawania/usuwania nowych/istniejących koszyków,
   • możliwość dodawania/usuwania towarów do/z zamówienia (w tym dodawanie grupowe),
   • możliwość edycji poszczególnych pozycji koszyka w zakresie (ilość, cena, grupa podatkowa, rabat),
   • możliwość naliczenia rabatu procentowego/kwotowego na koszty dostawy,
   • możliwość naliczenia rabatu procentowego/kwotowego na całe zamówienie.

  Ułatwienia w zarządzaniu zamówieniami w ramach panelu administracyjnego:

  • szybki podgląd zamówienia
  • filtrowanie zamówień po:
   • statusie zamówienia (w tym filtrowanie odwrotne, np. "wszystkie, które nie zostały jeszcze zrealizowane")
   • statusie płatności (w tym filtrowanie odwrotne)
   • statusie dostawy (w tym filtrowanie odwrotne)
   • miesiącu, w którym zostało złożone
   • cenie (netto/brutto) od/do
   • symbolu (numerze)
  • podgląd ostatnio złożonych zamówień na stronie głównej panelu administracyjnego

  Strony statyczne

  • możliwość samodzielnej edycji zdefiniowanych stron statycznych za pomocą wygodnego edytora WYSIWYG
  • możliwość samodzielnego dodawania stron i osadzania ich jako odnośniki w ramach zdefiniowanych wcześniej stron

  Zarządzanie dynamiczną treścią (Canvasy)

  (nowość w wersji 2.6)
  • możliwość zdefiniowania dowolnej ilości sekcji dynamicznych w obrębie matrycy sklepu
  • możliwość samodzielnego definiowania zawartości sekcji dynamicznych:
   • treść statyczna:
    • tekst
    • HTML
    • obrazek/zdjęcie
    • Flash
   • treść dynamiczna:
    • towar lub lista towarów
    • kategoria
    • strona statyczna
  • możliwość definiowania zakresów czasowych wyświetlania konkretnych treści w konkretnych miejscach

  SEO

  (nowość w wersji 2.6)
  • możliwość samodzielnego definiowania szablonów meta tagów (title, description, keywords) z poziomu panelu administracyjnego sklepu
  • rozróżnienie odrębnych szablonów dla poszczególnych typów stron/miejsc w serwisie:
   • strony głównej
   • strony kategorii
   • strony towaru
   • stron statycznych
   • stron producentów
   • strony koszyka
   • strony rejestracji
   • strony wyników wyszukiwania
  • możliwość zdefiniowania szablonu bazowego dla pozostałych miejsc w serwisie
  • możliwość wykorzystywania zmiennych pochodzących od obiektów dostępnych w obrębie danych stron (np. pobranie do znacznika <title> nazwy towaru w obrębie strony produktowej)

  Inne

  • poleć znajomemu
  • wersja do druku (w oparciu o CSS)
  • aktualności (z dodatkową stroną - pełnym archiwum aktualności)
  • maile HTML (nowość w wersji 2.6)

  W ramach panelu administracyjnego:

  • możliwość samodzielnego definiowania adresów mailowych i tematów maili wysyłanych automatycznie ze sklepu (np. po rejestracji klienta, po złożeniu zamówienia, po zmianie statusu zamówienia itp.)
  • statystyki i rankingi umożliwiające dowolne sprecyzowanie analizowane okresu czasu i uwzględniające:
   • zamówienia (wartość, ilość)
   • wizyty klientów
   • współczynnik konwersji
   • udział kosztów wysyłki i płatności w obrocie
   • top10 oglądanych towarów
   • top10 towarów dodawanych do koszyka
   • top10 oglądanych kategorii
   • top10 odwiedzających zarejestrowanych klientów
   • wybierane formy dostawy
   • wartość zamówień dla poszczególnych form dostawy
   • wybierane formy płatności
   • wartość zamówień dla poszczególnych form płatności
   • top10 oglądanych stron statycznych
  • możliwość podglądu aktywnych sesji w sklepie (z uwzględnieniem aktualnie przeglądanej strony i zawartości koszyka)