Możliwości


Poznaj „Magię e-biznesu”

Długoletnie doświadczenie w branży oraz aktywna działalność badawcza w zakresie e-commerce, pozwoliły nam zdobyć cenne know-how, którym już wkrótce, w ramach szkoleń będziemy się dzielić z innymi pasjonatami handlu elektronicznego.

Finansowanie rozwoju e-biznesu, techniki sprzedaży w Internecie, merchandising w e-sklepach – to tylko wybrane tematy, które będą omawiane podczas szkoleń, realizowanych w ramach projektu o wymownym tytule „Magia e-biznesu”. Jak się bowiem okazuje, większość osób rozpoczynających pracę w tej branży specjalizuje się w kwestiach technicznych i informatycznych, a odczuwa braki w wiedzy na temat skutecznego marketingu czy efektywnego zarządzania e-biznesem. Przygotowane przez nas szkolenia są odpowiedzią na ten problem.

Projekt rusza już w lipcu w województwie zachodniopomorskim. Dlaczego właśnie tam? Nasze analizy wykazały, że spośród wszystkich zarejestrowanych w tym regionie przedsiębiorstw, tylko niewiele ponad dwa procent deklaruje uzyskiwanie korzyści z e-sprzedaży. Blisko dwa razy więcej firm wskazuje natomiast na istotne ograniczenia w tym zakresie, wynikające głównie z braku znajomości branży.

Łącznie, w ramach projektu „Magia e-biznesu” zostaną przeszkolone 132 osoby – pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zajęcia będą się odbywały w formule blended learning, będącej połączeniem zajęć stacjonarnych i kursów e-learningowych. Udział w projekcie jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach poddziałania 8.1.1: „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Dzięki temu mikro i małe przedsiębiorstwa będą musiały pokryć zaledwie 20, a średnie – 30 proc. wartości szkolenia. W związku z tym, ze zajęcia będą się odbywały w godzinach pracy osób na nie oddelegowanych, wkład prywatny przedsiębiorców będzie finansowany w postaci ich wynagrodzeń, a nie gotówkowo.

POIG - UE - EFRR