Możliwości


Zastosowanie nawet najlepszej technologii może nie przynieść oczekiwanych efektów jeśli zostanie ona wykorzystana nieumiejętnie. Dlatego nauczeni doświadczeniem z licznych zakończonych sukcesem projektów, opracowaliśmy proces wdrożenia i utrzymania systemu uwzględniający wszystkie wymagania rynku e-commerce.

Naszym Klientom zapewniamy doradztwo, pomoc i serwis zarówno na etapie projektowania sklepu internetowego, jak również podczas jego promocji i późniejszego utrzymania. Proponowany przez nas proces składa się z czterech etapów, z których każdy jest indywidualnie dostosowywany do specyfiki danego projektu:

  • ETAP I - ma na celu przygotowanie systemu do sprzedaży towarów i obsługi zamówień.
  • ETAP II - ma na celu popularyzację serwisu i - co za tym idzie - zwiększenie ilości odwiedzin.
  • ETAP III - ma na celu zwiększenie poziomu konwersji czyli stosunku ilości zamówień do ilości wizyt klientów.
  • ETAP IV - ma na celu utrzymanie dobrych relacji z klientami i zbudowanie licznej grupy stałych odbiorców.