Możliwości

Zwiększenie sprzedaży i zadowolenia klientów jest możliwe dzięki zastosowaniu w Twoim sklepie modułu rekomendacji. Wykorzystuje on mechanizm polegający na przedstawianiu klientowi trafnych sugestii zakupu produktów. Rozwiązanie przybiera dwa warianty działania. Pierwszym z nich jest up-selling, czyli zachęcanie klienta do kupienia produktu droższego, lepszego, od tego, którym aktualnie się interesuje. Drugim wariantem jest cross-selling, czyli sugerowanie klientowi zakupu dodatkowych produktów, powiązanych tematycznie lub funkcjonalnie z tym, który już wybrał, np. produktów komplementarnych. W ten sposób, gdy klient zamawiający w wirtualnej kwiaciarni bukiet róż widzi czekoladki lub kartkę okolicznościową – zwiększa się prawdopodobieństwo, że zdecyduje się na zakup dodatkowych produktów.

Tajemnica sukcesu produktów powiązanych kryje się w skuteczności automatycznych algorytmów dobierania produktów na podstawie m.in. historii zakupów i odwiedzin, interesujących klienta kategorii, cen oraz tagów.

Przykładowe realizacje: