Możliwości


ETAP I ma na celu przygotowanie systemu do sprzedaży towarów i obsługi zamówień.

Uczestnicy

Klient, zespół ekspertów best.net (programiści, graficy, webmasterzy)

Przebieg

  • Zespół ekspertów best.net opracowuje wraz z Klientem projekt funkcjonalny sklepu internetowego.
  • Graficy przygotowują matrycę graficzną sklepu zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Klienta.
  • Webmasterzy łączą oprawę graficzną z przygotowanym wcześniej szkieletem systemu i przeprowadzają wstępne skonfigurowanie środowiska.
  • Programiści tworzą nowe moduły funkcjonalne zgodne z indywidualnymi potrzebami Klienta.
  • Klient (z pomocą best.net) wprowadza bazę produktów co ostatecznie umożliwia rozpoczęcie sprzedaży elektronicznej.

Wybrane możliwości

  • Indywidualny projekt graficzny, dostosowany do specyficznych potrzeb projektu. Nie korzystamy z szablonów czy gotowych rozwiązań - tworzymy nowe, zgodne z potrzebami naszych Klientów.
  • Dostosowanie i skonfigurowanie systemu do potrzeb danego projektu. Możliwość utworzenia dowolnych nowych modułów funkcjonalnych według wytycznych Klienta.
  • Import danych z zewnętrznych źródeł. Przenosimy bazy towarów, klientów czy nawet zamówień z innych systemów sklepowych do Extreme Commerce. Umożliwiamy także wygodne wprowadzanie dużej ilości towarów za pomocą plików .xls, .dbf, .csv i innych (wedle potrzeb Klienta) lub import danych z niezależnych systemów magazynowych innych firm.
  • Unikalny, autorski mechanizm wprowadzania zdjęć umożliwiający wczytywanie zdjęć z lokalnego dysku i automatyczne skalowanie ich i kopiowanie do zdefiniowanych rozmiarów. Dzięki temu obróbka zdjęć, która zwykle jest zajęciem niezwykle czaso- i pracochłonnym, staje się niezauważalnym etapem zarządzania towarami.